dissabte, 30 d’abril del 2011

Presentació de la candidatura

El divendres 29 d'abril a les 21 hores Gent Nostra Montbui ens vam presentar en públic. En un acte al Centre de Serveis de Montbui poble i davant unes setanta-cinc persones es van exposar les raons de PER QUÈ PRESENTEM UNA CANDIDATURA INDEPENDENT DEL NUCLI ANTIC DE MONTBUI?


Va començar en Rafael Jiménez amb el punt PER UNA RAÓ PRÀCTICA. Seguidament en Josep Castelltort exposa el tema PER UNA NECESSITAT VITAL i finalitza l'acte la Virgínia Riba amb POSAR MONTBUI AL MAPA I QUE TOTHOM HO VEGI.
En finalitzar els parlaments hi havia coca, fuet i cava per a tots els assistents al acte.

dijous, 28 d’abril del 2011

A MONTBUI GENT NOSTRA

PER QUÈ PRESENTEM UNA CANDIDATURA INDEPENDENT DEL NUCLI ANTIC DE MONTBUI?

1. Per una RAÓ PRÀCTICA. No podem seguir com fins ara. Cada tema, cada problema comporta un esforç excessiu i gaire bé sempre un resultat insuficient. Hem d’aconseguir treure el màxim rendiment del treball que es fa pel poble.

Ens comprometem a fer una feina organitzada per escoltar i comunicar al govern municipal els problemes, les necessitats i les iniciatives. Ens comprometem a treballar per a resoldre els problemes amb diligència. I d’altre banda, a aprofitar els recursos i les oportunitats que tinguem a l’abast. Potser costarà, però el poble ha de tenir la seva organització municipal.


2. Per una NECESSITAT VITAL. El poble ha de tenir projecte de futur i ara, el Nucli Antic de Montbui no en té. Sense projectar el futur anirem quedant enrere. Què necessiten els joves? Com protegim l’entorn natural? Som un poble o un barri apartat del municipi?
Quines activitats econòmiques podem promoure? Aquestes són només una mostra de les preguntes. N’hi ha moltes més. Només un poble que té un projecte de futur és un poble viu.

3. Per POSAR MONTBUI AL MAPA I QUE TOTHOM HO VEGI. 
Som un poble amb tots els ets i uts i ara volem aconseguir que ens ho reconeguin. 
No volem ser més que els altres, però tampoc volem ser menys. Proposem que el poble tingui una veu pròpia i que pugui parlar en nom de tots. Per això fem una candidatura independent, de poble.