Declaració d'intencions

• Som una força política independent, que vetllarà pels interessos del poble i per
preservar la seva identitat.
• Volem ser la representació directa del Nucli Antic a l’Ajuntament.
• Ens comprometem a escoltar i trametre tots els problemes dels veïns del Nucli Antic.
• Treballarem, conjuntament amb l’Ajuntament, en tots els temes que afectin el Nucli Antic.
• Treballarem per assolir el màxim grau d’autonomia del Nucli Antic dins del Municipi, és
per això que demanarem la creació d’un Organisme Territorial de Participació (OTP).
• Crearem un consell obert per tal de canalitzar les demandes dels veïns i les entitats del
Nucli Antic.
• Compromesos amb el Municipi. Entenem que el Nucli Antic forma part d’un espai
molt més gran i és per això que ens implicarem en la gestió del municipi i en el seu
bon desenvolupament.