dimecres, 18 de maig de 2011

El Programa


PERSONALITAT
· Som una força política independent i és per això que volem ser la representació del poble a l’Ajuntament, tenint veu pròpia i diferenciada.
· Volem aconseguir el màxim grau d’autonomia per al poble, i per això demanarem la configuració d’un organisme de participació territorial.
· Donarem veu a les inquietuds dels veïns i les associacions creant un mecanisme de comunicació directa amb
l’Ajuntament.


URBANISME

· Participarem en la creació d’un Pla Urbanístic que contempli les especificitats del poble, garantint-ne la
protecció i el creixement ordenat.
· Actuarem sobre les construccions il·legals i desproporcionades.
· Vetllarem pel correcte desenvolupament de les infraestructures de comunicació que afectin el poble, com la variant de circumval·lació, la carretera de Carme, la interconnexió entre nuclis, la correcta senyalització…
· Dotarem de protecció aquells elements del poble que ho necessitin: Cal Truco, església, Casa Gran, el Rec, els forns de guix i calç, les fonts, els arbres singulars, l’Eixideta, el correlo, la pedra seca i, és clar, la Tossa.
· Cal crear un programa de manteniment de carrers respectuós amb la idiosincràsia del poble: asfaltat, voreres, zones verdes, poda d’arbres…
· Actuarem per millorar les connexions viàries entre els diversos nuclis del municipi, amb especial atenció als camins rurals.SERVEIS / GESTIÓ DE L'ENTORN
· Vetllarem pel compliment del servei mèdic.
· Durem a terme les gestions necessàries per a la millora de les telecomunicacions (sobretot Internet) al poble.
· Volem oferir incentius fiscals a aquells veïns que duguin a terme accions destinades a la reducció de residus: recollida selectiva i autocompostatge.


· Crearem un programa de recuperació dels nostres horts, amb
bossa d’horts, i altres activitats vinculades.
· Vetllarem per una correcta gestió del nostre entorn, sobretot el bosc, amb l’aplicació de mesures de protecció concretes, com l’establiment d’un perímetre de seguretat i la senyalització d’hidrants.

PROGRAMA PDF

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada